Ban Giám Đốc

fxv management team

Ban Giám đốc

 
Ông Yanagiya Masaaki    Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Diệu Hiền

Giám đốc phòng Tài chính, Nhân sự

 Ông Phan Việt Hồng  Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
 Ông Yagi Masato  Giám đốc phòng Kinh doanh phía Bắc
 Bà Trần Thu Phương  Giám đốc Kinh Doanh & Tiếp thị phòng Dịch vụ Đồ Họa Truyền Thông
 Ông Ngô Thanh Vũ  Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
 Ông Lee Jae Woong  Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
 Bà Lê Thị Thu Hương  Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao - Kênh phân phối