Ban Giám Đốc

fxv management team

Ban Giám đốc

 
Ông Shingo Sakano  Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Diệu Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Khối vận hành doanh nghiệp
Ông Phan Việt Hồng Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
Ông Ryo Nishibayashi Phó Giám Đốc phòng Kế Hoạch & Tiếp Thị
Ông Yagi Masato Giám đốc phòng Kinh doanh phía Bắc
Bà Trần Thu Phương Giám đốc Kinh Doanh & Tiếp thị phòng Dịch vụ Đồ Họa Truyền Thông
Ông Ngô Thanh Vũ Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
Ông Lee Jae Woong Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
Bà Lê Thị Thu Hương Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao - Kênh phân phối