Yêu cầu nâng cấp Firmware điều khiển

Eprint

Yêu cầu nâng cấp Firmware điều khiển cho DocuPrint CP505 d / CP555 d và DocuPrint P505 d / P508 d

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

Quý khách hàng thân mến,

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng dòng sản phẩm DocuPrint CP505 d / CP555 d và DocuPrint P505 d / P508 d đã được bán kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2018 xảy ra một số lỗi trong tính năng CHẠM ĐỂ IN vì thế chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng các cập nhật để khắc phục lỗi trong tính năng này như thông tin bên dưới đây:  

Sản phẩm mục tiêu

  • DocuPrint P505 d
  • DocuPrint P508 d
  • DocuPrint CP505 d
  • DocuPrint CP555 d

Tóm tắt vấn đề

Khách hàng có thể lưu ý rằng sau khi cài đặt, có thể xảy ra những trường hợp sau:

  • Tính năng CHẠM ĐỂ IN không không khởi chạy trên tiện ích Print Ultility, ngay cả khi cầm thiết bị Android OS có hỗ trợ NFC sử dụng trên DocuPrint.
  • Tính năng CHẠM ĐỂ IN không khả dụng do không khởi chạy trên Google Play store ngay cả khi thiết bị Android OS hỗ trợ NFC cho sản phẩm DocuPrint.
 
Làm thế nào để khắc phục
 
Nâng cấp phần mềm cho thiết bị sẽ giúp khắc phục vấn đề này.
Tải xuống

Khách hàng vui lòng tải firmware từ đường dẫn sau:

DocuPrint P505 d –
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_P505_AP.EXE
DocuPrint P508 d –
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_P508_AP.EXE
DocuPrint CP505 d –
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_CP555_AP.EXE
DocuPrint CP555 d –
http://onlinesupport.fujixerox.com//driver_downloads/180704_DP_CP555_AP.EXE