Ảnh hưởng của các lỗ hổng từ Fax “Faxploit” trên các thiết bị đa chức năng của Fuji Xerox

a

Ngày 07 tháng 09 năm 2018

Cảm ơn quý khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của Fuji Xerox.

Các trang mạng phương tiện truyền thông xuất hiện một số báo cáo về lỗ hổng thông tin trong fax có tên là “Faxploit”. Fuji Xerox chính thức xác nhận rằng các thiết bị đa chức năng có tính năng fax của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng như trong báo cáo “Faxploit” hay trong báo cáo về các cuộc tấn công trực tuyến tương tự.

  • Các thiết bị đang chức năng của chúng tôi không có khả năng fax màu, đây là tính năng mà lỗ hổng này thường lợi dụng .

  • Ngoài ra, dòng máy đa chức năng có fax của chúng tôi hoàn toàn độc lập với hệ thống mạng. Không có dữ liệu từ đường truyền fax nào gây ảnh hưởng đến mạng của người dùng.