Thông tin về rủi ro bảo mật trên máy in văn phòng và máy đa chức năng Fuji Xerox

notice

19/08/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của Quý Khách cho sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi khiến một số tính năng của phần mềm ApeosWare Management Suite2 sẽ ngừng hoạt động sau 07/02/2021.

Chúng tôi muốn yêu cầu các khách hàng đang sử dụng phần mềm ApeosWare Management Suite2 cài bản vá để sửa lỗi trên.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Các sản phẩm/phiên bản bị ảnh hưởng

ApeosWare Management Suite2 Entry Edition (version 2.0.0 - 2.1.3.2)

ApeosWare Management Suite2 Enterprise Edition (version 2.0.0 - 2.1.3.2)

Popup Messenger (version 2.0.0 - 2.1.3)

Mô tả lỗi

Các tính năng dưới đây sẽ ngừng hoạt động sau thời điểm 07/02/2021.

<Tính năng bị ảnh hưởng>

Device Management, User Management, Cost Management, Print Management, Flow Management, Download Management, Mobile and Scan.

 Giải pháp

Xin vui lòng cài bản vá để sửa lỗi tính năng. Quý Khách hàng có thể tải bản vá tại đây. Khi tải sẽ yêu cầu người dùng đăng ký Fuji Xerox Direct.

  • lBản vá cho ApeosWare Management Suite2 server (dùng chung Entry Edition và Enterprise Edition, version 2.0.0 đến 2.1.3.2)
  • lBản vá cho ApeosWare Management Suite2 Popup Messenger (dùng chung cho version 2.0.0 đến 2.1.3)

Bản vá sẽ được cài tự động và thời gian cài đặt khoảng 10 phút. Quý khách có thể tìm thấy Hướng dẫn chi tiết có trong file README trong tập tin nén tải xuống.

Sau khi bản vá được xác nhận cài đặt đúng cách, Quý Khách vui lòng dùng “công cụ xác nhận trạng thái cài đặt”.  Công cụ sẽ được tải chung cùng bản vá.

Xin lưu ý quy trình cài đặt bản vá như sau:

Popup Messenger sẽ không hoạt động nếu bản vá cho ApeosWare Management Suite2 server chưa được cài đặt trước.

  1. Cài bản vá cho ApeosWare Management Suite2 server
  2. Cài bản vá cho ApeosWare Management Suite2 Popup Messenger nếu có sử dụng