Tương lai nghề nghiệp với chúng tôi

Hãy gia nhập đường đua cùng Đội thắng cuộc

career with us

Tại sao bạn nên làm việc tại Fuji Xerox Việt Nam?

Fuji Xerox chúng tôi đã và đang cố gắng để trở thành một công ty “TỐT”. Để hoàn thành mục tiêu này, chúng tôi luôn luôn cân bằng ba yếu tố sau đây:

  • Chúng tôi, Fuji Xerox xây dựng một công ty “MẠNH” bằng cách cung cấp những sản phẩm và giải pháp vượt trội nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng và liên tục đem lại cổ tức cho cổ đông.
  • Fuji Xerox xây dựng để trở thành một công ty “TỬ TẾ” với cống hiến cho cộng đồng tại nơi mà Fuji Xerox hoạt động kinh doanh cũng như cộng đồng chung trên toàn thế giới về các vấn đề ý thức bảo vệ môi trường, chuẩn mực đạo đức và công hiến cho xã hội
  • Khi làm việc tại Fuji Xerox, bạn có thể tìm thấy một cuộc sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống ở một công ty đầy “THÚ VỊ”

Tại Fuji Xerox bạn sẽ nhận được:

  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua quá trình đào tạo và trải nghiệm tiêu chuẩn dành cho tất cả nhân viên.
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Lương thưởng cạnh tranh.
  • Một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho từng cá nhân.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp của bạn:

https://stgfujixerox.taleo.net/careersection/fxglobal/jobsearch.ftl?lang=en&#