Bảo vệ và phát triển doanh nghiệp trong khi xác định các rủi ro bảo mật từ nội bộ và bên ngoài. Bảo đảm tài liệu của bạn và các dữ liệu nhạy cảm của khách hàng được bảo mật với Bảo mật Dữ liệu 360° 

Bảo mật In ấn & Quét
Bảo đảm mọi việc in ấn và quét được bảo vệ khỏi những rủi ro bảo mật với việc mã hoá dữ liệu đầu cuối thông qua một mạng lưới bảo mật. 

Xác thực người dùng
Quản lý người dùng và môi trường in ấn một cách hiệu quả hơn với xác thực người dùng một chạm. Duy trì tính hiệu quả chi phí tốt hơn mà không cần hi sinh khả năng truy cập thông qua mã số, thẻ hoặc giải pháp truy cập PIN


Theo dấu tài liệu
Tối thiểu các rủi ro rò rỉ dữ liệu nội bộ với khả năng theo dấu tài liệu nâng cao, cho phép bạn theo dõi thiết bị, truy tìm tài liệu và được cảnh báo về những hoạt động khả nghi. 

Tuân thủ bảo mật
Bảo vệ thành quả của công ty, dữ liệu và thông tin với một thiết bị hỗ trợ giao thức, bảo vệ sổ kiểm tra và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu nghiêm ngặt.

 

Các bài liên quan

Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết