Giữ cho lực lượng lao động di động tinh nhuệ và kết nối với mạng liên kết mọi lúc. Với dịch vụ đám mây và di động bảo mật, liền mạch tạo ra các dịch vụ in ấn, nhân viên của bạn sẽ luôn có truy cập đến dữ liệu họ cần. 

Giải pháp Di Động
Giúp nhân viên tự do làm việc không áp lực tại thời điểm và nơi họ muốn, với kết nối mượt mà từ các thiết bị điện thoại thông minh khác nhau. Sử dụng điện thoại thông minh của bạn như một bản giao diện người dùng (UI) di động cho các vận hành cơ bản bao gồm sao chép, fax và quét. Các lựa chọn công việc và xử lý có thể được quản lý trực tiếp từ điện thoại để tiết kiệm thời gian. 

Giải pháp đám mây 
Truy cập Dịch vụ Đám mây cho phép bạn và nhân viên kết nối một cách đơn giản và bảo mật, đăng tải tài liệu và dữ liệu từ máy tính cá nhân hoặc các thiết bị di động và in trên thiết bị đa chức năng tại nơi đến. Với các ứng dụng dễ sử dụng như Cloud on-demand Print, việc in từ bất kỳ máy in nào trở nên dễ như gửi một bức thư điện tử với tập tin đính kèm. Thật dễ dàng, bảo mật và miễn phí. 

Quét hoặc in trực tiếp đến hoặc từ đám mây, dễ dàng chia sẻ tài liệu với cá nhân hoặc tập thể mà không có những phiền nhiễu vì quá nhiều bước và tạo ra các tài liệu chỉnh sửa được từ tài liệu gốc. 

Các bài liên quan

Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết