Dễ dàng quản lý và kiểm soát môi trường in ấn của bạn cùng với việc quản lý truy cập tập trung. 

Tập trung vào việc giảm thiểu thời gian chết và giảm chi phí với công nghệ phản hồi và hiệu quả hơn. 

Các giải pháp quản lý chi phí và thiết bị
Kiểm soát việc truy cập của nhân viên và theo dấu việc sử dụng máy in để tối ưu hoá chi phí vận hành. Tăng khả năng quan sát tổng thể môi trường in ấn để việc quản lý thiết bị, ngân sách và các chính sách truy cập tốt hơn. 

Kiểm tra tình trạng thiết bị từ xa
Chương trình Quản lý Dự đoán giảm thời gian chờ bị động không định trước giúp cải thiện độ hiệu quả thiết bị và năng suất về tổng thể. Trải nghiệm việc bảo trì máy in tốt hơn và theo dõi một cách chính xác việc sử dụng các nguồn cung, dựa trên các phân tích thời gian thực giúp bạn dự đoán các lỗi máy in ngay cả trước khi chúng xảy ra. 


Trợ giúp thông minh và Trợ lý từ xa
Cung cấp các công cụ hữu ích trên Giao diện Người dùng của thiết bị hỗ trợ việc tự trợ giúp tức thời. Trợ Lý Từ Xa có thể kết nối người dùng trực tiếp đến đại lý hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua mạng. Điều này không chỉ cho phép các chẩn đoán và giải pháp chia sẻ qua màn hình trong thời gian thực cùng việc hướng dẫn từ xa mà còn giúp thời gian phản hồi nhanh hơn.  

 

Các bài liên quan

Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết