Tình trạng mua lại ISO/IEC 15408

FUJIFILM Business Innovation đã mua lại ISO/IEC 15408* cho các sản phẩm dưới đây.

*ISO/IEC 15408 cung cấp tính độc lập, khách quan, xác nhận độ an toàn, chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm CNTT. Đây là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất mà khách hàng có thể dựa vào để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt khi mua các sản phẩm CNTT. Tiêu chí chung đặt ra các mục tiêu đảm bảo thông tin cụ thể bao gồm các mức độ chặt chẽ về tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn sàng cho các hệ thống và dữ liệu, trách nhiệm giải trình ở cấp độ cá nhân và đảm bảo rằng tất cả các mục tiêu đều được đáp ứng. Chứng nhận tiêu chí chung là yêu cầu của các thiết bị phần cứng và phần mềm được nhiều chính phủ trên khắp châu Á Thái Bình Dương sử dụng

Các sản phẩm được chứng nhận ISO/IEC 15408

Sản phẩm Phiên bản sản phẩm được đánh giá Cấp bảo đảm đánh giá Mục tiêu bảo mật
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588

Controller ROM Ver. 1.3.2, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
ApeosPort
C3060/C2560/C2060/
C3060 G/C2560 G/C2060 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
3560/3060/2560/
3560 G/3060 G/2560 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
C4421/C3321
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
5021/4021
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570/
C7070 G/C6570 G/C5570 G/C4570 G/C3570 G/C3070 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G (With Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G (Without Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588
Controller ROM Ver. 1.3.2, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
Controller ROM Ver. 1.3.8,
Fax ROM Ver. 2.2.1 
ASE_INT.1,
ASE_CCL.1,
ASE_SPD.1,
ASE_OBJ.1,
ASE_ECD.1,
ASE_REQ.1,
ASE_TSS.1,
ADV_FSP.1,
AGD_OPE.1,
AGD_PRE.1,
ALC_CMC.1,
ALC_CMS.1,
ATE_IND.1,
AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
Controller ROM Ver. 1.1.14,
Fax ROM Ver. 2.2.1 
ASE_INT.1,
ASE_CCL.1,
ASE_SPD.1,
ASE_OBJ.1,
ASE_ECD.1,
ASE_REQ.1,
ASE_TSS.1,
ADV_FSP.1,
AGD_OPE.1,
AGD_PRE.1,
ALC_CMC.1,
ALC_CMS.1,
ATE_IND.1,
AVA_VAN.1
open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
Controller ROM Ver. 1.0.19 EAL2 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-V C2265/2263 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V C3320 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V 4020 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.0.8 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-V 7080/6080 DocuCentre-V 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Series Controller ROM Ver. 1.10.14 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.10.13 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 Controller ROM Ver. 2.0.12 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 T2 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 T2 Controller ROM Ver. 2.0.13 EAL3 open
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.101.7 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.18 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.102.7 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV C4430 FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV C4430 Series Controller ROM Ver. 1.101.2 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.111.4 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.12 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV 7080/6080 FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.101.9 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV 5070/4070/3070 FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.120.1 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.100.2 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.120.13 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV 3065/3060/2060 Controller ROM Ver.1.140.21 EAL3+ALC_FLR.2 open
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-IV C2260 Series Controller ROM Ver.1.120.28 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 Series Controller ROM Ver.1.40.7 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 Series Controller ROM Ver.3.120.2 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-III C4100/C3100 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
FUJIFILM Business Innovation DocuCentre-III 3007/2007 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-III C4400 DocuCentre-III C4400 Series Controller ROM Ver. 1.121.3 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-III C3300/C2200/C2201 DocuCentre-III C3300/C2200/C2201 Series Controller ROM Ver. 1.120.5 EAL3
FUJIFILM Business Innovation ApeosPort-II 7000/6000 Series Controller ROM Ver.1.180.7 EAL3

1. Để biết các kiểu máy MFD được chứng nhận mới nhất, vui lòng truy cập trang chủ JISEC 

http://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html

2. Phần mềm trình điều khiển cho MFD của FX sẽ được nâng cấp mỗi khi lỗi được sửa và cấp số phiên bản mới. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng MFD của FX do các chức năng bảo mật được chứng nhận hoàn toàn không thay đổi trong trường hợp này.