Hướng Dẫn Lắp Đặt và Sử Dụng

Installation And user Training

Lắp Đặt

Việc lắp đặt thiết bị đa chức năng (MFD)/Plotter của FUJIFILM Business Innovation yêu cầu phải sử dụng mạng tại trụ sở công ty bạn.  Vui lòng chuẩn bị sẵn điểm kết nối mạng cùng dây cáp khi Kỹ sư lắp đặt đến.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị các thông tin cần thiết dựa trên các thiết lập thiết bị mà bạn mong muốn. Vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin này trước ngày cài đặt để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cài đặt.

Sự có mặt của nhân viên IT tại công ty bạn sẽ làm tăng hiệu quả của quá trình cài đặt.

Lắp đặt máy MFD/Plotter

Vui lòng chuẩn bị các thông tin liên quan đến hệ thống mạng tạicông ty của bạn để cài đặt MFD/Plotter như sau:

 • Địa chỉ IP
 • Subnet Mask
 • Gateway
 • DNS và WINS (nếu có)

Chức Năng In

Kỹ sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt trình điều khiển in lên 10 máy tính cá nhân (PC).

Nếu dùng chung trình điều khiển in từ máy chủ, kỹ sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân viên IT tải các trình điều khiển này.

Đối với thiết bị MFD, vui lòng quyết định trước các cài đặt in mong muốn (ví dụ: in mặc định màu, trắng đen, khổ A4, hai mặt, v.v...) và trao đổi với Kỹ sư cài đặt của chúng tôi.

Chức Năng Quét

Thiết bị đa chức năng FUJIFILM Business Innovation có thể hỗ trợ các thiết lập quét sau:

 • Quét và trực tiếp chuyển vào mạng
 • Quét và trực tiếp chuyển vào thư mục chung
 • Quét gửi đến E-mail

FUJIFILM Business Innovation Plotter có thể hỗ trợ các thiết lập quét sau:

 • Quét vào mạng
 • Quét vào thư mục chung (chỉ đối với dòng DW3035 và DW6055)

Vui lòng quyết định thiết lập mong muốn và chuẩn bị sẵn thông tin cần thiết

Quét vào mạng/thư mục chung

Nếu bạn muốn thiết lập chế độ quét là Quét vào mạng/thư mục chung, vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:
Địa chỉ IP/Tên máy chủTên máy chủ/máy tínhTên thư mục chungTên người dùng và mật khẩu của người dùng được cấp quyền truy cập vào thư mục chung

Quét Gửi đến Email

Nếu bạn muốn thiết lập chế độ quét là Quét gửi đến E-mail, vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

 • Địa chỉ email cho MFD                                                                      
 •  Địa chỉ IP SMTP/tên máy chủ                                                          
 • Chứng chỉ xác thực SMTP (nếu cần)                                            

Nếu bạn muốn thiết lập LDAP, vui lòng chuẩn bị các thông tin sau: 

 • Địa chỉ IP/Tên máy chủ                                                        
 • LDAPChứng chỉ xác thực LDAP (nếu cần)                                
 • Thông tin tra cứu chuỗi tìm kiếm

Auditron

FUJIFILM Business Innovation MFD và Plotter (dòng DW6055 và DW3035) có hỗ trợ tính năng Auditron.  Auditron là một tính năng tích hợp sẵn trong máy với khả năng:

 1. Quản lý truy cập của người dùng vào các chức năng của thiết bị: Có thể cấu hình Auditron để giới hạn các dịch vụ như sao chụp và in hay các tính năng như sao chụp màu và in từ hộp thư chỉ cho một số người dùng nhất định
 2. Hạn chế việc sử dụng các chức năng khác nhau của thiết bị: Chẳng hạn như có thể thiết lập Auditron sao cho người dùng "Alice" có thể truy cập tự do vào chức năng sao chụp màu, người dùng "Bob" được giới hạn chỉ 100 bản chụp màu và người dùng "Carol" không được phép sao chụp bản màu nào.
 3. Theo dõi việc sử dụng các chức năng khác nhau của thiết bị: Người dùng có quyền Quản trị Auditron có thể chạy các báo cáo hiển thị số lượng bản chụp/bản in màu và đen trắng của mỗi người dùng

Nếu bạn muốn cấu hình Auditron, vui lòng chỉ định một trong các nhân viên của mình làm quản trị viên Auditron. Vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau trước khi kỹ sư của chúng tôi có mặt:
Tên người dùng (VD: Alice, Bob)
ID người dùng (VD: 0001, 0088, 1234, v.v ...)
Mật khẩu (tùy chọn)

Mẫu thông tin kỹ thuật EPBB

EPBB SERVICE ACTIVATION FORMV11 VN

File Size:
123.6 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Hướng dẫn người dùng

Mỗi một máy MDF/Plotter mới được lắp đặt đều đi kèm với một khóa hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Chúng tôi sẽ cử một chuyên gia đến công ty của bạn đế tiến hành khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng.

Chúng tôi khuyên rằng chỉ nên có tối đa tối đa 8 người dùng tham gia 01 buổi đào tạo để người dùng có thể xem rõ các thao tác hướng dẫn sử dụng máy.
 Khóa hướng dẫn sử dụng máy MFD sẽ kéo dài trong vòng 1-1,5 giờ và máy Plotter sẽ kéo dài khoảng 4 giờ.

Xin lưu ý rằng khóa hướng dẫn miễn phí này chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày lắp đặt MFD/Plotter. Chúng tôi sẽ áp dụng tính phí nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn sau thời gian quy định.

Sửa đổi và Huỷ bỏ

Sửa đổi và Huỷ bỏ