FUJIFILM Business Innovation

GIẢI PHÁP 5:
QUẢN LÝ TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Giữa việc quản lý sản xuất thực tế và các khâu hậu cần, việc điều hành một công ty sản xuất đòi hỏi việc trao đổi thông tin và hợp tác tốt giữa các phòng ban và các nhóm trong mọi thời điểm. Chúng tôi biết có rất nhiều thứ diễn ra cùng lúc và bao gồm việc gia tăng khối lượng công việc giấy tờ vì thế chúng tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn cho người quản lý có thể đảm đương hết các loại tài liệu cho từng khâu của cả quy trình.

Và đó là lý do DocuWorks đưa ra một Giải Pháp Quản Lý Tài Liệu kỹ thuật số tin cậy có thể sắp xếp hợp lý các quy trình của doanh nghiệp vào trong một hệ thống tích hợp, bắt đầu với một cơ sở dữ liệu trung tâm. Nền tảng thông minh của chúng tôi cho phép bạn có thể bao quát việc sáng tạo, phân phối và lưu trữ tất cả các tập tin cần thiết, vì thế bạn có cái nhìn hoàn chỉnh và kiểm soát quy trình làm việc từ khâu thiết kế cho đến kế hoạch và kiểm tra chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất.

21%

năng suất bị thất thoát do các thử thách trong việc quản lý tài liệu


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP NÀY LÀ GÌ?

GIẢM GIẤY TỜ

Bằng cách chuyển các tập tin thành tài liệu điện tử hoặc bản vẽ điện tử, việc sử dụng giấy và chi phí sẽ được giảm đi đáng kể.

BẢO MẬT, TUÂN THỦ & DỄ KIỂM TOÁN

Các tài liệu quan trọng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu tuân thủ theo các giao thức truy cập của bạn, vì vậy bạn có thể luôn theo dõi lịch sử hoạt động.

TỐI ƯU HOÁ CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Việc số hoá các quy trình vận hành nghĩa là có thể chuẩn hoá quy trình làm việc, vì thế nhóm của bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.

GIẢM RỦI RO MẤT MÁT

Các tài liệu kỹ thuật số được lưu lại cẩn thận trong máy chủ và Đám mây, đồng thời được sao lưu thường xuyên để tránh việc mất mát các thông tin quan trọng.

HÃY BẮT ĐẦU