FUJIFILM Business Innovation

Từ mật khẩu bảo vệ, chữ ký điện tử đến xác thực dữ liệu, nay bạn có thể hoàn toàn yên tâm quản lý tài liệu bằng văn phòng điện tử thế hệ mới.

HÃY BẮT ĐẦU

Mật khẩu bảo vệ
Hạn chế quyền truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm bằng cách dùng mật khẩu để mã hóa tài liệu. Hạn chế quyền chỉnh sửa, ghi chú và in ấn để tránh việc tài liệu vô tình hoặc cố tình bị sửa đổi, bị rò rỉ thông tin hoặc bị tác động một cách ác ý khác.

Chữ ký điện tử
Chữ ký điện tử là minh chứng cho quyền sở hữu của bạn đối với Tập tin DocuWorks. Dù bạn chọn chữ ký điện tử có sẵn hay chữ ký điện tử tích hợp từ DocuSign và AdobeSign, tính năng này không chỉ giúp tăng tốc quy trình phê duyệt mà còn giảm được chi phí giấy tờ và in ấn.

Xác thực dữ liệu
Tăng cường bảo mật cho chữ ký điện tử của bạn bằng cách thêm Chứng chỉ số. Tổ chức của bạn có thể tự tạo chứng chỉ này qua một hệ thống uy tín bên thứ ba. Đây là chứng chỉ cho phép bạn vừa bảo vệ được Tập tin DocuWorks của mình, vừa quản lý được tài liệu đó bằng một chứng chỉ thống nhất, được sử dụng trong các ứng dụng PKI khác.